ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพฯ ควงเจริญ

BANGKOK KUANG CHAROEN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001711
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
24/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 182-184 ถนนบ้านหม้อ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น