ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยายนต์

SURIYAYONT LIMITED PARTNERHSIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001703
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
24/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 198-200 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์