ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่บ้านการเรือนก่อสร้าง

WOMAN AND HOME CONSTRUCTION LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่บ้านการเรือนก่อสร้าง (ID: 0103504001631) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/3/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 612 ถนนลูกหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504001631
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/3/2504 พ.ศ.
(63 ปี 3 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
22/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง