ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมมัคคีบริการ

CONCORD SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001614
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 1 เดือน ที่แล้ว)
22/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 153 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม