ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉั่วซ่งเฮงล้ง

CHUA SONG HENG LONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001576
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
20/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 15 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14112 การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก