ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงพานิช

CHONG PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001533
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
17/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 25 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46108 การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง