ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหทวี

SAHA - TAWEE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001509
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 1 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
15/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 900,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 22 ซอยดอนกุศล 2 ถนนเจริญกรุง แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46103 การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง