ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานาอุปกรณ์และบริการ

GENERAL EQUIPMENTS AND SERVICES LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001487
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 1 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
15/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 7,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 226 ถนนตะนาว แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น