ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่างกิจการพิมพ์

SWANGKIJ PRINTING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001479
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
14/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 950,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 273 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น