ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิลาศ

V. VILAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001401
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 1 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 162 ถนนราชดำเนิน แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง