ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ่งเฮงฮวด

CHIN HENG HUAT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001398
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
10/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 29-31 ซอยเย็นจิต 7 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46622 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน