ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวีร์และสหาย (ไทย)

PETE AND COMPANY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวีร์และสหาย (ไทย) (ID: 0103504001347) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/3/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 15 ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504001347
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/3/2504 พ.ศ.
(63 ปี 4 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
8/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง