ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระอาหลั่ยยนต์

VERA AUTOSPAPART LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001339
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 1 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
8/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 168/1 ซอยราชดำเนินกลางใต้ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์