ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รัตนกร

P. RATANAKORN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001312
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 1 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
8/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 274-8 ซอยมเหสักข์ 1 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ