ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์บางโพวัฒนา

BANGPHO VATTANA SAW-MILL LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001291
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 787 ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น