ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตรองบราเดอร์ส

STRONG BROTHERS LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001266
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 1 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 361 ถนนบางนา - ตราด แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน