ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์เค่งเส็ง

KENG SENG SAW - MILL LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001258
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
2/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 32/12 หมู่ที่ 10 ถนนประชาราษฏร์สาย 1 แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้