ห้างหุ้นส่วนจำกัด สแคนเดีย

SCANDIA LTD., PART.F

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001169
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/2/2504 พ.ศ. (63 ปี 1 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
23/2/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 28,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 133/10-11 ถนนราชดำหริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว