ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ่งเฮงล้ง

SONG HENG LONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001126
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/2/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน ที่แล้ว)
22/2/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 701/1 ถนนมหาจักร์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า