ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โอ.เค.สโตร์

S.O.K. STORE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001096
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2504 พ.ศ. (63 ปี 1 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
20/2/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 613-615 ถนนจักรเพ็ชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง