ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับ บริว.เค ยูเนียน

W.K. UNION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001061
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2504 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
20/2/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 19 ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต