ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั่งส่งง้วน

CHANG SONG NGURN LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000979
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/2/2504 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
13/2/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 272 ถนนสาธร แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น