ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮะหลีจั่น

HA LEE CHAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000961
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/2/2504 พ.ศ. (63 ปี 4 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
13/2/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 894/27 ถนนพระราม 5 แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์