ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป่าไม้มังกรพาณิชย์

PAMAI MUNG KORN PHANICM LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000944
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/2/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
10/2/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 16 ถนนเกรนาวัฒนา ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น