ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวส่งแสง

LAO CHONG SENG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000936
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/2/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/2/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1642-1644 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46622 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน