ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันไถ่

AMM TAI LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000880
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/2/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/2/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 50 ตรอกพระยาพิพัฒน์ ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น