ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิราศบางกอก

NISRAS BANGKOK LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000863
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/2/2504 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/2/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 67 ถนนเอกมัย ซอยเจริญใจ แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49321 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่