ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีทอลรีฟีนนิ่ง

METALS REFINNING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000812
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/2/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 290,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 181 ถนนอัษฎางค์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46621 การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก