ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกโปรดิวซ์

BANGKOK PRODUCE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000731
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/2/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
2/2/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 132/27 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง