ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิตพานิช

SITPHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000677
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
1/2/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 135 ถนนจรัสเวียง สาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น