ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงฝ้ายธนบุรี

THONBURI COTTON FACTORY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงฝ้ายธนบุรี (ID: 0103504000642) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 31/1/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 418 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล มีทุนจดทะเบียน 360,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504000642
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
31/1/2504 พ.ศ.
(63 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
31/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
360,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง