ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองเดินเรือขนส่ง

GOLDEN PENINSULAR NARVIGATE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000618
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
31/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 20/1 ถนนดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น