ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ยู ไอ

K.U.T. LTD. PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000596
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
30/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 720,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 322/315 ซอยอยู่เจริญ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์