ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตเกียวจรุงภัณฑ์

TOKIO TOY STORE STORE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000588
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 4 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
30/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 323 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า