ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดับลิวคอมเมอร์เชียล

S.W.COMMERCIAL LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000511
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
25/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 182/9 ซอยสุขุมวิท 65 (ซอยชัยพฤกษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46433 การขายส่งเครื่องกีฬา