ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสรรพกิจ

CHAREON SAM PHAKIJ LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000499
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
24/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4 ถนนตรอกจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย