ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมอังเส็ง

KIM ONG SENG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000472
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
24/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 270 ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์