ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกิจมันเส้นไทย

THANAKITMUNSENT THAI LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000430
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 4 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 59/2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10622 การผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง