ห้างหุ้นส่วนจำกัด แร่เมืองทอง

MUANG THONG MINING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000375
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 672/24 ตรอกฮ่องกงแบงค์ ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ B การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน
วัตถุประสงค์ 07299 การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น