ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลุยแฟคตอรี่

LOUIS FACTORY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000367
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 4 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
17/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 936/3 จุฬาซอย 5 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20232 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ