ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สมบูรณ์

SUPSOM BOON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000359
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
17/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 531/2 ถนนมหาจักร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป