ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภภัณฑ์

SUPAPHAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000286
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 4 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
13/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1302-1304 (ศูนย์การค้าพระราม 4) ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง