ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ซัน เทรดดิ้ง

P & SON TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000219
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 4 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น