ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุดสงวน

SUD SANGUAN LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000154
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1236 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง