ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางง่วนไถ่

YANG NGUAN THYE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000146
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
6/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 179 ถนนไมตรีจิตร์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46693 การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น