ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยถาวร

CHAI THAWON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000111
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 18/1 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย