ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีสกายทราเวิลเอเย่นซี

SEA SKY TRAVEL AGENCY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000103
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
6/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 275,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 277/1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง