ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยนต์เสรี

YONT SERI LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000081
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
4/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 52/8 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์