ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศิลป์ก่อสร้าง

REUANG SILPA CONSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000031
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 12/4 ถนนสุขุมวิท ซอย 68 แขวงบางนา* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย