ห้างหุ้นส่วนจำกัด สั่งส่ง

SUNG SONG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สั่งส่ง (ID: 0103503008143) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/12/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 5 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 150,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503008143
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/12/2503 พ.ศ.
(63 ปี 6 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
22/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
150,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง